Bảng Giá

Xe Honda ÔTô Phước Thành xin thông báo cho quý khách

Honda City 2020 Mới

Phiên Bản L , G
Bảo Hành 5 Năm
Giá 559.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi Vui Lòng liên hệ

Honda Civic 2020 Mới

Phiên Bản L , G , E
Bảo Hành 5 Năm
Giá 763.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi Vui Lòng Liên Hệ

Honda Accord 2020 Mới

Phiên Bản SV
Bảo Hành 5 Năm
Giá 1.203.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi Vui Lòng Liên Hệ

Honda Jazz 2020 Mới

Phiên Bản RS , VX , V
Bảo Hành 5 Năm
Giá 544.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi Vui Lòng Liên Hệ

Honda Cr-V 2020 Mới

Phiên Bản L , G , E
Bảo Hành 5 Năm
Giá 973.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi Vui Lòng Liên Hệ

Honda HRV 2020 Mới

Phiên Bản L , G
Bảo Hành 5 Năm
Giá 786.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi Vui Lòng Liên Hệ

Honda Cr-V 2020 Mới

Phiên Bản G , RS , RS OP1
Bảo Hành 5 Năm
Giá 418.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi Vui Lòng Liên Hệ