Bảng Giá

Xe Honda ÔTô Phước Thành xin thông báo cho quý khách

Honda City 2021 Mới

Phiên Bản G , L , RS
Bảo Hành 5 Năm
Giá 529.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi Vui Lòng liên hệ

Honda Civic 2021 Mới

Phiên Bản G , RS
Bảo Hành 5 Năm
Giá 789.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi Vui Lòng Liên Hệ

Honda Accord 2021 Mới

Phiên Bản Turbo
Bảo Hành 5 Năm
Giá 1.319.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi Vui Lòng Liên Hệ

Honda Brio 2021 Mới

Phiên Bản G , RS , RS OP1
Bảo Hành 5 Năm
Giá 418.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi Vui Lòng Liên Hệ

Honda Cr-V 2021 Mới

Phiên Bản E , G , L
Bảo Hành 5 Năm
Giá 998.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi Vui Lòng Liên Hệ

Honda HRV 2021 Mới

Phiên Bản G , L
Bảo Hành 5 Năm
Giá 786.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi Vui Lòng Liên Hệ